Styrelse


HF Aktiva Kvinnor Norrbotten BG 5514-5338

 Ordförande Viveca Lindqvist
Pjesker 62, 933 92  Arvidsjaur
 070-2196868
unosdotter@outlook.com

Vice ordförande Ann-Christin Stålnacke
Bärvägen 14, 961 48  Boden
070-2119704
ankistalnacke@hotmail.com

Sekreterare Marina Kristoffersson
Ringgatan 39, 974 34 Luleå
070-674 49 91
 marina.kristoffersson@gmail.com

Kassör Christina Lindbäck
Ängesbyvägen 841, 975 98  Luleå
 070-309 97 99
chrilind@outlook.com

Konsumentombud Marie Sundqvist
Sörbyvägen 58, 975 92  Luleå
073-037 36 81
marie.sundqvist57@gmail.com

Övriga ledamöter
Christin Eliasson
Abramsvägen 18, 961 96  Boden
070-4464312
toreochki@hotmail.com

Susanne Stenqvist Eriksson
Björnbärsvägen 27, 961 48  BODEN
070-361 47 23
susanne72650@gmail.com

Anne-Maj Gunnelbrand
Box 155, 980 62 Junosuando
076-8208712
roger.gbrand@telia.com


Karin Öhman
Postgatan 10, 982 60  Porjus
070-641 76 85
karin.anita.ohman@gmail.com

VALBEREDNINGEN
sammansättning efter länsårsmötet 5 maj 2022

 Ulla Larsson Eriksson, Sammankallande
HF Aktiva Kvinnor Norrbyarna, 
Drottninggatan 29,  961 77 Boden
073-805 60 68  ullatlarsson@yahoo.com

 Gullmarie Wikström
HF Aktiva Kvinnor Norrbyarna, 
Bodforsvägen 1D, 961 44  BODEN
070-311 69 62 

Eva Winberg, 
HF Aktiva Kvinnor Vittjärv,
Kallkällvägen 1, 96196 Boden
 070-665 42 33  winbergsgard@gmail.com

Lämna ett svar