Protkoll fört vid föreningssammanträde den 2016-02-10 Vittjärv


Husmodersföreningen Aktiva               Protokoll

Kvinnor i Vittjärv                                  2016-02-10

 

 

Protkoll fört vid föreningssammanträde den 2016-02-10

Lokal: Idrottsgården i Vittjärv

Närvarande: 25 medlemmar

Ordförande: Christin Eliasson

 

 • 1                  Ordföranden hälsar Carina Gabrielsson, Bodens kommun välkommen.

Under en dryg halvtimme berättar hon om lagar som är viktiga för oss konsumenter. Carina berättar kortfattat om Konsumentköpslagen som gäller köpta varor, Konsumenttjänstlagen som gäller köpta tjänster, Lagen om distanshandel som gäller våra köp via nätet, Marknadsföringslagen som rör frågor kring falsk marknadsföring.

Carina nämnde också Allmänna reklamationsnämnden och marknadsdomstolen.

Hon påpekade också att det är viktigt att vi vid inköp alltid avtalar om öppet köp.

Slutligen uppmanar hon oss att kontakta henne så fort vi har frågor kring inköp vi kommer att göra eller har gjort.

 

 • 2                  Efter hennes föredragning dricker vi kaffe.

 

 • 3                  Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

 

 • 4                  Två nya medlemmar hälsas välkomna Carin Hansson och Ann Martell

 

 • 5                  Protokollet upplästes och godkändes.

 

Rapporter

 

 • 6                  Mötet beslutade att marsmötet flyttas till 16 mars eftersom Vittjärvs IK står som värd för sportevenemang. Vid nästa möte kommer Ann Martell att berätta om akupunktur. Det beslutas att mail skall skickas ut till medlemmarna om byte av sammanträdesdag och information om Ann Martells besök. De som inte har mail och inte deltar vid mötet kommer att bli uppringda.

 

 • 7                  Christin redogör för motion som inkommit till distriktets årsmöte som rör bankernas brist på kontanthantering. Den tar upp dels småföreningars problem vid kontanthantering och problem som medborgare i allmänhet ställs inför.

Mötet beslutar att bifalla motionen.

 

 • 8                  Siv Nilsson redogör för övriga motioner som inkommit.

En motion om gemensam arkivering av föreningarnas dokument under överinseende av Länsförbundet hade även inkommit.

Det har även inkommit en motion som rör föreningarnas benämning där aktiva kvinnor skall ingår.

Mötet beslutar att bifalla även dessa två motioner.

 • 9                  Frågan om vilka ombud som skall företräda föreningen togs upp. Sedan tidigare hade Eva Jansson anmält sig, Eva Vinberg har lämnat en preliminär anmälan och Merja Mäkinen­-Raitala anmäler sitt deltagande. Som reserv står Annlouise Ahlström.

Mötet beslutar enligt ovan.

 

 • 10                Kassören rapporterar. Föreningen har 2810 i kontanter, 14713 på postgirot och på bankgirot har vi 2338 kronor. Vi har totalt 19861 kronor. Föreningen har haft en del större avgifter i början av året. Postgirokostnader, kostnader till länsförbundet, hyra mm.

I detta belopp är inte alla medlemsavgifter för 2016 medräknade.

 

Studier

 

 • 11                En handarbetscirkel kommer att anordnas. Monica Olofsson blir cirkelledare.

Anmälningslista går runt och vid mötets slut har tre deltagare anmält sig.

Vi informeras om vår bokcirkel som Margareta Lundborg är cirkelledare för. Nästa träff blir den 25 mars.

Den 20 april ordnas ett berättarcafé.

Övriga frågor

 • 12                Annlouise A redogör för pris på skrivare/scanner/kopiator. Mötet beslutar att göra inköp av laserskrivare för 1190 kronor.

 

 • 13                Christin informerar om studiebesök på Strands fysio gym, vecka 11. Vi är välkomna torsdagen den 17 mars klockan 18.00. Vi visas runt och informeras om bra motion för äldre och bjuds på fika. Anmälan görs till Christin. Medlemmar informeras via mail alternativt telefonsamtal. Samling vid Idrottsgården 17.45.

 

 • 14                Christin avslutar mötet och tackar kaffevärdinnorna för gott fika.

 

 • 15                Vi påminns om att nästa möte är framflyttat till den 16 mars.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Annlouise Ahlström

 

 

Justeras                                                                          Justeras

 

 

 

Britt Jönsson                                                                  Merja Raitala Mäkinen