Smått & Gott Vittjärv


Vittjärvs historia_html_28e33ab2

 

Vittjärvs Husmodersförening startade våren 2010 studiecirkeln ”Vittjärvs historia”. I studiecirkeln deltog inte bara föreningens medlemmar utan även andra intresserade personer. Inriktningen har varit att framför allt att ta reda på kvinnornas historia och deras betydelse för byn.

Som bakgrundsmaterial i studiecirkeln har boken ”Vittjärv En by i förvandling” används. Därutöver har vi intervjuat bybor, haft föreläsare och cirkeldeltagarna har bidragit med egna minnen, berättelser och bilder från gången tid. Cirkeldeltagaren Sandy Lindberg har bidragit med mycket fakta och tagit fram en betydande del av det material som vi har hanterat i studiecirkeln.

Detta kompendium är en sammanfattning av det som avhandlats vid cirkelträffarna och begränsats till det som handlar om byn Vittjärv. Kompendiet avslutas dock med ett allmänt kapitel om kvinnornas betydelse i historien och några viktiga sociala reformer och framsteg för kvinnosaken i den svenska historien.

Vid dokumentationen har följande personer medverkat:

Christín Eliasson, Irene Endahl, Lennart Endahl,

Naima Lindberg, Sandy Lindberg, Siv Nilsson, Åke Nilsson och Yvonne Cloth,