Styrelsen Svartbjörnsbyn


Ordförande/Postmottagare: Valborg Palmgren
Grytvägen 20, 961 42 BODEN
Mobil 070-311 37 98
E-post:  valborg-palmgren@hotmail.com

Vice ordförande: Anita Hannu/rapportombud Vuxenskolan
Grytvägen 22, 961 42 BODEN
Mobil 073-040 78 24
E-post: anita@hannu.se

Kassör: Eva Sundqvist
Kommendörsgatan 8, 961 31 BODEN
Mobil 070-398 12 35
E-post: eva.sundqvist49@gmail.com

Sekreterare: Monika Öberg
Svartbyvägen 7, 961 37 BODEN
Mobil 070-547 90 04
E-post: monika.backman@hotmail.com

Ledamot: Berit Nyström
Saxvägen 40, 961 42 BODEN
Mobil: 070-263 08 15
E-post: berit.nystrom.bo@telia.com                                                                                                       

Supportansvarig/hemsidan Mona Öhman
Ängsgatan 9, 961 67 BODEN 
Mobil 073-8179009
E-post: mona.k.ohman@gmail.com

 

Lämna ett svar