HF Aktiva Kvinnor
Norrbottens Husmodersföreningar

NU som DÅ är vårt stora intresse umgänge, mat, mode, föreläsningar och debatter.
« Tillbaka till föreningen

Ändringar i föreningsverksamheten våren 2020

Medlemmar i Aktiva Kvinnor Svartbjörnsbyn

Vår Värld, Vårt land, Vår vardag har drabbats/förändrats av som vi alla känner till Corona Viruset.

Styrelsen i Aktiva Kvinnor har haft ett möte den 18/3 2020

Och beslutat att

  • Medlemsmöte/Föreläsning den 18/3 är INSTÄLLD
  • Medlemsmöte den 22/4 2020 är INSTÄLLT
  • Bakning i bagarstugan 29/3 – 2/4

Vi bakar som planerat om inga andra direktiv kommer från Folkhälsomyndigheten eller Regeringen

  • Medlemsresa 27/4 – 28/4 är INSTÄLLD

Föreningen återbetalar anmälningsavgiften (EFTER DEN 20/3) till dom som hunnit inbetala sin avgift.
Kassören Eva Sundqvist tar kontakt med Er om hur återbetalning ska ske.

Betr. Medlemsresan har vi för avsikt att genomföra den planerade resan under hösten om hälsoläget tillåter.

  • Vårfesten den 27/5 är också INSTÄLLD  som det ser ut idag, men om hälsoläget tillåter kan vi ompröva detta beslut.

Vi meddelar om det blir  någon förändring.

Styrelsen

HF Aktiva Kvinnor Svartbjörnsbyn

 

HÖSTENS PROGRAM 2019 har flyttats till fliken Historik