Styrelse Korsträsk


2017

Ordförande Brith Öqvist
Apelgatan 1B
0929-201 60, 070-311 92 72
E-post: britt.okvist@hotmail.com

Vice Ordförande Maine Grönlund
Boviken 1
942 92 Älvsbyn
0929-20072, 070-236 10 30

Sekreterare/Postmottagare Gudrun Johansson
Björkgatan 20C, lgh 1001
94231 Älvsbyn
070-579 80 32

Kassör Margita Nygren
Svedjan 31
94292  Älvsbyn
0929-20014, 073-80 30 566
E-post: margita.nygren@telia.com

Vice sekr. Vivi-Ann Wallinder
Storgatan 20B, lgh 1001
94231 Älvsbyn
0929-30060, 070-348 90 34

Suppl. Majalisa Lundström
Storgatan 20A, lgh 1001
0929-30415,  073-031 23 46

Revisorer Barbro Öhman och Barbro Engström
Revisorsuppl.  Ingegerd Svahn

Supportansvarig Margita Nygren

 

Lämna ett svar