Styrelse Bredåker


Ordförande/Postmottagare
Hjördis Nilsson
Långsjön 70, 961 95 Boden
0921-47 20 10  070  070-254 27 70
langsjon70@hotmail.com

Vice Ordförande
Siv A Wikström

Norra Bredåker 45, 961 98 Boden

0921-47 01 21

Sekreterare
Elsa Backelind
N Bredåker49,  961 98 Boden
0921-47 00 53

Kassör

Anna-Greta Juhlin
N Bredåker3,  961 98 Boden
0921-63048

Ledamöter

Agneta Andersson

Barbro Sahlman

Margareta Malkan

Suppleanter 

Siv E Vikström

Eva Nyström

Revisor

Anki Wulkan

Siv A Wikström

Konsumentombud

Dagmar Åkerstrand

 

 

 

Lämna ett svar