Styrelsen Smedsbyn


Ordförande/post Karin Lendholm
Smedsbyvägen 961, 975 98  LULEÅ
070-347 60 30
E-post: karin.lendholm@gmail.com

Vice ordförande Marita Hällgren
Smedsbyvägen 602, 975 98  LULEÅ
070-259 52 44
E-post: hallgren.lars123@gmail.com

Sekreterare Gunilla Gahnström
Sågronningsvägen 25, 975 98  LULEÅ
070-5140636
E-post: g.gahnstrom@gmail.com

Vice Sekreterare Birgitta Stjärnström
Burströmsvägen 14, 974 33  LULEÅ
073-068 91 14
E-post: birgitta.stjarnstrom@gmail.com

Kassör Mona Bergeros
Smedsbyvägen 872, 975 98  LULEÅ
070-366 28 54
E-post: mona.bergeros@telia.com

Vice kassör Lena Öhrlund
Smedsbyvägen 791, 975 98  LULEÅ
0920-76004
E-post: lenaohrlund48@hotmail.com

Studieledare för vävstugan
Irene Lövgren          0920-76002

Konsumentombud/Studieledare för kursverksamhet
Anna-Greta Svedberg
Markskogsvägen 83, 975 97  LULEÅ
070-546 48 82
E-post: ag.svedberg@telia.com

Ledamot
Ann-Louis Selberg/Narinen  070-319 36 03

Valberedning
Marianne Clausen       0920-76076
Anita Lundström         070-211 16 07

Supportansvarig: Karin Lendholm 070-3476030

Lämna ett svar