Vårens aktiviteter 2016


Vårens aktiviteter 2016

11/1      Styrelsemöte HF Aktiva Kvinnor Smedsbyn

20/1     ÅRSMÖTE
10/2    MEDLEMSMÖTE:   Samtal om vårens arrangemang
9/3      MEDLEMSMÖTE: Fastställande av årsmötets åtagande
Anteckningar fört vid medlemsmöte 9 mars 2016
12/3     Norrbottens Husmodersförbunds årsmöte på Western Farm
HF Aktiva Kvinnor Smedsbyn är värdförening för årsmötet
Protokoll Årsmöte 2016

4/4       Styrelsemöte HF Aktiva Kvinnor Smedsbyn
13/4     MEDLEMSMÖTE:
Anteckningar mannekäng 2016
9/5        Inbjudna till Kalix Husmodersförening
Anteckningar kalixresan 2016
18/5     MEDLEMSMÖTE: Blomskottsauktion med Katarina Larsson
8/6       Våravslutning
Anteckningar från våravslutningen hos Julia 2016