HF Aktiva Kvinnor
Norrbottens Husmodersföreningar

NU som DÅ är vårt stora intresse umgänge, mat, mode, föreläsningar och debatter.
« Tillbaka till föreningen

Ordf./Postmottagare Susanne Stenqvist Eriksson
Björnbärsvägen 27, 961 48  BODEN
070-361 47 23
E-post: susanne72650@gmail.com

V ordf.Lena Roberts
Fikonstigen 28, 961 48  BODEN
070-256 61 87
E-post:len.roberts@hotmail.com

Sekr Viola Sandin Jonsson
Örtvägen 21, 961 47  BODEN
070-232 36 40

Kassör Monika Johansson
Garnisonsgatan 53, 961 36  BODEN
070-366 19 10

Studieombud Helena Carlsén
Salladsvägen 9, 961 47  BODEN
0921-73344, 070-371 6750

Konsumentombud Eva Nevanperä
G:a Sävastvägen 67, 961 49  BODEN
0921-72844, 070-667 28 44

Ann-Louise Wallman
Mandelvägen 5 A, 961 48 BODEN
070-293 63 69

Supportansvarig: Susanne Stenqvist Eriksson 070-3614723
E-post: eriksson72650@gmail.com