Prinsessan Sibylla


1:a pris för stickade saker Erika Aittamaa Lovikka NB-läns hushållningssällskaps slöjdnämnds hederspris till

Erika Aittamaa Lovikka

Ovanstående silvermedalj har utdelats av H. K. H. Prinsessan Sibylla. Denna unika utställning i jätteformat ordnades till ett Lantbruksmöte i Umeå 1944. Insamlingen av alster riktades till glesbygd och landsbygd. I denna efterkrigstid var förhoppningarna lågt ställda på både kvalitet och kvantitet. Men till allas  förvåning hade 16.000 alster inkommit av förundransvärd fin kvalitet. Konkurrensen var betydande. Folkrörelseföreningar från de 6 nordligaste landskapen deltog: Lappland- Västerbotten- Ångermanland- Medelpad- Härjedalen och Jämtland. Det var slöjd av skiftande art, mest bruksvaror. Så Erikas fina utmärkelser är verkligen beundransvärda i detta stora sammanhang.

Nedanstående bild visar Erikas alster till utställningen, stickade med den speciella Lovikka-stickningen som Erika uppfunnit

Ovanstående uppgifter ska vara hämtade ur: Berättelse över 5:e allmänna svenska distriktslandsbruksmötet i Umeå 1944. Gösta F Callert