Aktiviteter Kalix


Kalix i januari 2020.

Gott Nytt År till alla medlemmar i HM Aktiva Kvinnor i Kalix.

Ni är alla välkomna till vårt Årsmöte den 10/2. Mötet kommer att fatta viktiga beslut för föreningens framtid. Vi har de sista åren haft svårt att få nya styrelsemedlemmar. Speciellt svårt har det varit att få en funktionsduglig valberedning.

Själv har jag varit er Ordförande sedan millenieskiftet år 2000 och jag fyller 85 år i april. Jag är därför osäker om hur länge jag kan fortsätta som ordförande. Efter 20 år, med mycket trevligt och givande arbete. Kontakter med intressanta människor inom och utom föreningen och med styrelsemedlemmarna, finns bara ett att säga: det har varit en fantastisk rolig tid. Tveka därför inte att ta ett styrelseuppdrag om ni vill att föreningen skall vara kvar.


Programmet för Våren ser ut så här:

10/2 Årsmöte. Greta Lillbro berättar om skoltiden i efterkrigstidens Finland.

9/3 Kommunalrådet Tommy Nilsson besöker oss och redogör för tillståndet i Kalix Kommun.

6/4 Rektor Ida Nordlund berättar om livet på Kalix Folkhögskola.

11/5 Karin Thorell från Vännäsberget i Överkalix berättar och visar naturbilder. Blomskottsauktion. Alla tar med sig något:en krukväxt, några frön, ett blomskott, eller något annat du vill skänka bort.

Vi planerar en resa till sommaren.

Medlemsavgiften 100:- kan betalas in på plusgiro 48 56 20-9 eller på årsmötet.

Varmt välkommen till våra möten! Tag gärna med någon intresserad vän.

Hjördis Asplund, ordförande.

Styrelsen.