Vävning Gammelstad


Under vävcirkelträffarna beslutar vi vilka vävar som skall sättas upp i de olika vävstolarna. Vi arbetar med moment som kräver samarbete d v s vi varpar, förskedar, drar upp vävar, solvar, skedar och ordnar över- och underbindningar. Inom cirkeln hjälps vi åt, så att de som kan lite mer stöttar de som är osäkra och ser till att nya vävmedlemmar lotsas in i verksamheten. Du som vill väva längre vävar för eget bruk måste väva på tider utanför cirkelträffarna för att vi ska ha rotation på vävarna.

Om du är intresserad kontakta:

Cirkelledare: Barbro Eriksson, 070-320 94 21  erbarbro@gmail.com
och Inger Larsson 070-246 03 49  inger.s.larsson@gmail.com

Våffelhandduk
Grytunderlägg

Ankis fina matta

Varpning av grytunderlägg

Karinas bastuhandduk
Varpning av våffelhandduk
Förskedning av våffelhandduk
Varpning av bastuhandduk
Arjas fina vävda kuddar
Löparen Hoppsan
Handduksväv
Handduksväv

IMG_0223