HF Aktiva Kvinnor
Norrbottens Husmodersföreningar

NU som DÅ är vårt stora intresse umgänge, mat, mode, föreläsningar och debatter.
« Tillbaka till föreningen

Ordf: Ann-Christin Stålnacke
070-2119704
ankistalnacke@hotmail.com

Vice ordf:  Karina Grönberg
070-3192408
carina.gronberg@telia.com

Sekreterare:  Gerd Kemi
070-6987170
gerdkemi@gmail.com

Vice sekr och konsumentombud:  Inger Larsson
070-2460349
inger.s.larsson@gmail.com

Kassör:  Gun Bergström
070-5640157
gu.bergstrom@telia.com

Studieledare:  Britt Axelsson
070-6492112
axelsson.britt@gmail.com

Ledamot:  Inger Wennberg-Mukka
070-5366176
inger.wennberg@telia.com

Styrelseledamöternas ansvarsområden 2020