Studiecirklar Gammelstad


 

Vävning

Två vävcirklar startar upp.
Vävcirkel grupp 1 träffas måndagar 17.00-20.00 med start 5 september. Cirkelledare Inger Larsson
Vävcirkel grupp 2 träffas torsdagar 09.30-12.30 med start 1 september. Cirkelledare Barbro Eriksson

Möjlighet finns att nyttja vävstolarna under tiden vi ej bedriver någon cirkel.
Du kan även nyttja vävstolarna utan att vara med i en vävcirkel, du anmäler dig på vävlistan och du betalar 10 kr/dag för uppehållen vävstol.
Mer info under länken ovan.
Har du funderingar kring väven kontakta Barbro Eriksson 070-320 94 21
eller Inger Larsson 070-246 03 49.
Kostnad: 100kr/termin

Britt vid kukkoladrällen

Baka i bagarstugan

Bokcirkel
Start 14 september 10.00-12.15, därefter uppdelning i två grupper
Kostnad: 100kr/termin
Läs mer om hur vi arbetar i bokcirkeln, och om vilken litteratur vi läser och diskuterar genom att klicka på rubriken Bokcirkel ovan.
Cirkelledare: Barbro Eriksson 070-320 94 21, erbarbro@gmail.com

Hantverk
Start torsdag 29 september 13.00-16.00, därefter träffas vi varannan torsdag.
Kostnad: 100kr/cirkel.
Alla som är handarbetsintresserade är välkomna. Är du nybörjare får du hjälp att komma igång.
Vi arbetar främst med garn/tråd.
Har du ett handarbete ta med dig detta och kom och umgås med likasinnade.
För mer info kontakta cirkelledare Karina Grönberg 070-319 24 08

Kransbindning
22-23 november + 1 dag var och en samlar material.
Kl 10.00-12.30 i föreningslokalen.
Anmälan till Inger Wennberg Mukka 070-536 61 76

Om du har funderingar kring några cirklar, kontakta någon i styrelsen eller någon av cirkelledarna