Möten 2016 Gammelstads Husmodersförening


Månadsmötet 1 mars

Månadsmöte 5 april

Medlemsmöte 3 maj

Medlemsmöte 6 sept

Månadsmöte med vinprovning 4 okt

julavslutning 6 dec