Möten 2015 Gammelstad


Månadsmöte 3 mars
Månads-/inbjudningsmöte 7 april
Medlemsmöte 5 maj
Medlemsmöte 1 sept 2015
Surströmming 6 okt
Medlemsmöte 3 nov