Möten 2014 Gammelstad


Månadsmöte 4 mars
Månads-/inbjudningsmöte 1 april
Medlemsmöte 6 maj
Medlemsmöte 2 september
Månadsmöte/surströmming 7 oktober
Medlemsmöte 4 november
Månadsmöte/julavslutning 2 december