Föreläsare 2016 Gammelstads Husmodersförening


Erik Enström, Världsarvet

Birgitta Groth, Röda Korset

Jörgen Brännmark, Pensionsmndigheten

Annika Norman, Norrbottensteatern

Henning Lundström, vinprovning