Bokcirkel Gammelstad


Bokcirkel
Vi blir fler och fler som deltar i föreningens bokcirklar. Hösten 2022 är vi totalt 19
deltagare uppdelade i två grupper. Vi träffas onsdagsförmiddag var tredje vecka i
föreningslokalen (kl. 10.00 – 12.15). Syftet med bokcirkeln är att i gruppen läsa
aktuella skönlitterära verk och genom förhoppningsvis livfulla diskussioner fördjupa
läsupplevelsen. Vi väljer böcker från bibliotekets utbud av färdiga bokcirkelkassar.
Varje kasse innehåller åtta exemplar av boken, vilket verkligen underlättar för
cirkeldeltagarna. Här finns en rik variation av böcker att välja mellan, så visst bör vi
hitta många böcker som engagerar och stimulerar till diskussion. Svenska och
internationella författare, samtidsromaner och historiska romaner, biografier,
barndomsskildringar, spänning och romantik, humor och allvar. Till första kursträffen
varje termin är det trevligt att var och en tar med och presenterar en läsvärd roman
för de andra i gruppen
Verkar det spännande? Kontakta Barbro 0703209421 eller erbarbro@gmail.com