Anteckningar månadsmöte Gammelstad


Eva Engman och Mildred Hedberg från kvinnojouren Iris i Luleå var kvällens gästföreläsare.
Först fick vi en översiktig presentation av jourens arbete med att hjälpa och
stötta våldsutsatta kvinnor och genom IMG_1491information och utbildning förebygga
våld mot kvinnor. I Luleå finns ett stort behov av ytterligare en anställd med
uppgift att ge stöd till barn till kvinnor som tvingats fly hemmet.
Eva och Mildred har även arbetat med internationella projekt för att stävja
prostitution och människohandel.

Sedan följde kvällens tema: Våld mot äldre kvinnor (65+). Vi såg en film, som
skildrade många upprörande kvinnoöden, där våld i nära relationer p.g.a.
offrets skam- och skuldkänslor dolts eller negligerats av omgivningen.
Diskussionen efteråt var livlig

Efter kaffet med Ingegerds frestelser och Marias morotskaka följde
föreningsinformation om bl.a. inbjudningsmötet, vårresan och föreningens
hemsida. Ulla-Britt sammanfattade de senaste numren av Råd & Rön.
Gun blev lycklig vinnare av föreningslotteriet. En trevlig kväll !!!