Historik Bredåker


Bredåkers Husmodersförening bildades 1941.

Kvinnorna i byn hade ett behov och en önskan om en bagarstuga till byn. När byns gamla bastu revs så organiserade kvinnorna sig och bildade Husmodersföreningen. Detta bl.a. för att kunna söka medel hos kommunen för att bygga bagarstugan där bastun hade stått.

På frivillighetens väg, med hjälp av insamlade medel och dagsverken byggdes det sonika en bagarstuga i byn.

1980 sökte byns Husmodersförening medel av kommunen för att dra in el till bagarstugan och den rustades även vid detta tillfälle.

Nu har det gått 40 år. Det finns stort behov av upprustning. Detta har gjort att Husmodersföreningen har sökt medel hos kommunen och bagarstugan kommer nu att rustas från Maj månad. Beräknas vara klar till augusti. Då kommer golv, väggar och tak rustas samt en luftvärmepump kommer att installeras.

 

Lämna ett svar