HF Aktiva Kvinnor
Norrbottens Husmodersföreningar

NU som DÅ är vårt stora intresse umgänge, mat, mode, föreläsningar och debatter.
« Tillbaka till föreningen

Ordförande/Postmottagare: Margaretha Johansson
Arnemarksvägen 104, 941 92 Arnemark
073-024 12 10
mj.arnemark@gmail.com

Vice Ordförande/Konsumentombud: Vera Edström
Arnemarksvägen 79, 941 92 Arnemark
0911-710 21  073-050 04 21

Sekreterare: Siv Westerlund
Norra Pitholmsv 40,  941 46 Piteå
073-088 06 98

Kassör: Margaretha Johansson, se ovan

Studieledare: Vakant

Supportansvarig: Margaretha Johansson
Arnemarksvägen 104,  941 92 Arnemark
073-024 12 10