HF Aktiva Kvinnor
Norrbottens Husmodersföreningar

NU som DÅ är vårt stora intresse umgänge, mat, mode, föreläsningar och debatter.
« Tillbaka till föreningen

Ordförande och Postmottagare  Lisbet Brännström
Södra Ängesbyn 44, 975 98 Luleå
070-609 31 84
epost: lisbet.brannstrom@hotmail.com

Vice Ordförande Kristina Lundqvist, Sonja Fredriksson

Sekreterare May Lustig
Ängesbyvägen 805, 975 98 Luleå
070-249 29 19

Vice Sekreterare Gunnel Bramberg
Ängesbyvägen 801, 975 98 Luleå
070-338 85 48

Kassör Christina Lindbäck
Ängesbyvägen 841, 975 98 Luleå
070-309 97 99

Konsumentombud och studieledare Kristina Lundqvist
Mossmyrvägen 40, 975 98 Luleå
0920-748 62

Ledamot Elisabet Brännström
Ängesbyvägen 750, 975 98 Luleå
070-617 49 20

Revisor Ewa Wiik

Revisorssuppleant Lillemor Eriksson

Valberedning Kristina Lundqvist