Rapport från årsmötet 2022


Länsförbundets årsmöte hölls lördag den 7 maj på Western Farm i Boden

Här följer ett kort reportage: