Länkar


4 st livsavgörande telefonnummer alla bör kunna

  • 112 – nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
  • 113 13 – informationsnummer vid olyckor och kriser
  • 114 14 – polisens nummer vid ickeakuta händelser
  • 1177 – sjukvårdsrådgivning via telefon

 

www.sverigeskonsumenter.se

www.testfakta.se

www.fondkollen.se

FREDA (Luleå-Boden)       020-44 22 44

Kvinnofridslinjen               020-50 50 50

www.valdmotnara.se   ”Våld mot nära” Samverkan mot våld

http://www.fristaendehusmodersforbundet.se/  FHF-förbundet

www.lulea.se  Luleå Kommun

http://hs-nord.hush.se/  Hushållningssällskapet i Norrbotten

www.kvinnojouren.se

www.fhi.se      Folkhälsoinstitutet

www.konsumentverket.se

www.sv.se  Studieförbundet Vuxenskolan

http://www.microsoft.com/sv-se/download/details.aspx?id=10
Nedladdning av Excels visningsprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar