Kontakt


Om du vill få kontakt med någon i en specifik förening gå in på ”Föreningar” och klicka dig fram till den förening du vill nå. På varje förening finns kontaktuppgifter antingen på startsidan eller på sidan ”Styrelse”

Om du har allmänna frågor om HF Aktiva Kvinnor Norrbotten kan du vända dig till länsförbundets styrelse,  sekreterare  Marina Kristoffersson eller ordförande Viveca Lindqvist

Om du har frågor som rör hemsidan kan du kontakta Barbro Eriksson, som på styrelsens uppdrag sköter uppdateringar och vid behov bistår lokalföreningarna.

Lämna ett svar