Informationsfolder, Aktiva Kvinnor Gammelstad


Vi i Aktiva Kvinnor i Gammelstad har tagit fram en informationsfolder som beskriver vår förening och vad vi sysslar med.
Det är en treviksfolder som vi är mycket stolta över. Se länken nedan.

Infoblad HF Aktiva Kvinnor Gammelstad