Bli medlem


Vill du bli medlem, bra. Enklast gör du det genom att kontakta den lokalförening där du vill bli medlem. Där hittar du en förteckning över personer i styrelsen. Kontakta antingen lokalföreningens ordförande, sekreterare eller kassör. Ring eller skicka e-post för att få detaljerad information om medlemsavgift och hur den betalas in. Har du problem med att hitta din lokalförening kan du kontakta hemsidesansvarig, Barbro Eriksson, e-post eller telefon 0703209421 så hjälper jag dig vidare. Välkommen med din medlemsansökan.