Länsförbundet INFORMERAR


Reportage från Länsförbundets höstupptakt . Under rubriken Konsumentfrågor nedan kan du läsa Marie Sundqvists presentation av aktuella konsumentfrågor,

Höstupptakten 2022 äger rum den 24 september på Sunderby Folkhögskola. Här kan du läsa  föreningens inbjudan till höstupptakten, se det planerade programmet samt läsa vår ordförandes brev till föreningarna om vikten av att vi alla engagerar oss för att bestämma färdriktning nu när riksförbundet – FHF- formellt upplösts genom kongressbeslut 2022-08-26.

Länsårsmöte 7 maj 2022 på Western Farm i Boden. Här kan du läsa ett reportage från mötet Protokoll skickas till föreningens ordförande.

Länsårsmötet 28 aug 2021 var uppskattat efter den långa pausen i föreningsarbetet som Coronapandemin medfört. Här kan du läsa ett kort reportage från mötet. . Längre ner på den här sidan finns konsumentombudets presentation

Kort sammanfattning av höstupptakten i september 2019
Föreläsare Elin Johansson ger fler tips från naturens skafferi

KONSUMENTFRÅGOR 

Vid höstupptakten 2022 fick vi nyttig information om bl a nya konsumentköplagen, tips om hur vi sparar energi samt om ett enklare sätt att kompostera. Här kan du läsa Marie Sundqvists presentation

Här kan du läsa hela den presentation som vårt konsumentombud Marie Sundqvist höll i samband med årsmötet 28 aug 2021

Höstupptakt 21 sept 2019. Vårt konsumentombud Marie Sundqvist upplyste oss om vad vi som konsumenter bör veta om honung. Hur nyttig är den? Dessutom fick vi konkreta tips på varor vi bör undvika och slutligen några intressanta husmoderstips.

Årsmötet 2019. Marie informerar om bl.a. den farliga palmoljan, att leva klimatsmart, nyttiga bär och frukter och övrig konsumentupplysning.

Plast  – Ett bildspel som upplyser oss om följder och biverkningar av vårt plastsamhälle.  


 

Historik 2014 

Historik 2015