HF Aktiva Kvinnor
Norrbottens Husmodersföreningar

NU som DÅ är vårt stora intresse umgänge, mat, mode, föreläsningar och debatter.

HÖSTUPPTAKTEN vid Sunderby Folkhögskolan

Lördagen den 15 september 

Årets Tema: Kvinnans roll genom historien till ett demokratiskt samhälle! Drygt 50 kvinnor närvarande! 

Föreläsare Per-Ulf Sandström om Framtidsfullmakt och Gunilla Bresky om Starka kvinnor hon mött.
  

 

Per-Ulf lovade återkomma angående en fråga som berörde försäljning av fastighet.

Om jag uppfattade/minns det rätt var frågan vad som gäller om en fullmaktsgivare på grund av sitt tillstånd inte kan bo kvar i sin villa/bostadsrätt och flyttat in på särskilt boende och det av framtidsfullmakten inte specifikt framgår att fullmakten gäller försäljning av bostaden. Jag antar att fullmaktsgivaren är ensam ägare av egendomen. Kan fullmaktshavaren då sälja huset/lägenheten.

Jag har kollat med jurist men något alldeles klart besked fick jag inte. Mitt råd skulle ändå vara att kontakta överförmyndarnämnden för att få en god man utsedd för försäljningen. Hoppas jag inte  missuppfattat frågan

Mvh Per-Ulf

Information om bio på Folkets Hus BARENTS FILMFESTIVAL – A3 Poster

OBS! Under länken blanketter finner du en mall över stadgar, som kan fyllas i på datorn och skrivas ut.

KONSUMENTFRÅGOR 

Plast  – Ett bildspel som upplyser oss om följder och biverkningar av vårt plastsamhälle. (klicka på länken ”plast”)

Vi vill uppmuntra  föreningarna att på hemmaplan ha studiecirklar i föreningsutveckling.
som stöd rekommenderar vi Vuxenskolans böcker:  I förening och Lyssna inåt och Nå ut.

Att arbeta i cirkel ger förutom kunskap också en ökad gemenskap i föreningen och stimulans för att nå framåt.  

        

Jacka Bilder på den nya jackan till ett pris på 200:-/medlem
T-shirt Bilder på den nya t-shirten till ett pris på 100:-/medlem
Beställningslista Lista för att beställa och maila eller posta till
Siv Nilsson
Drottninggatan 9
961 35  BODEN   siv.n@home.se

 

Utdrag ur protokoll fört vid FHF:s kongress i Lund 20160826–28

§15 Namnbyte i förbundet
Beslutet efter röstning är att FHF Fristående Husmodersförbundet kvarstår

Nytt för länsförbunden blir
HF Aktiva Kvinnor ”länet” exempelvis
HF Aktiva Kvinnor Norrbotten

Nytt för lokalföreningarna blir
HF Aktiva Kvinnor ”ort eller ”område” exempelvis
HF Aktiva Kvinnor Arvidsjaur

 

protokoll-kongress-lund-2016-justerat

 

Historik 2014 

Historik 2015