Start


 

 Vi är AKTIVA kvinnor i alla åldrar, olika yrkesroller och familjesituationer, som tillsammans umgås under politisk och religiös obundenhet men med gemensamma mål och intressen

  • Vi intresserar oss för mat, mode och debatter
  • Vi värnar om miljö och kultur
  • Jobbar för barn och äldres levnadsförhållanden
  • Arbetar för lika rättigheter o skyldigheter i hem, yrkesliv o samhälle
  • Håller information/föredrag och studieverksamhet gällande hem och samhällsfrågor
  • Vi utarbetar skrivelser och motioner som berör oss alla i olika samhällssituationer
  • Vi ordnar studiebesök, utflykter och resor


Men framför allt så har vi roligt och umgås under enkla förhållanden!!

”Husmodersföreningen startades av aktiva kvinnor i byar och städer, som ville att kvinnor oavsett ställning skulle umgås och ha ett gemensamt mål och intresse. Under åren har det kommit och gått aktiva kvinnor! Det gamla föreningsnamnet lever kvar och bär på en 100 årig historia om ”utbrytar” kvinnor, som kämpade för ett aktivt liv i nuet”.

Vilka är vi idag:

Totalt finns 16 lokalföreningar  representerade i HF Aktiva Kvinnor Norrbotten och alla presenteras på denna hemsida. Vår första förening bildades 1923 i Töre.

Support hemsidan: Barbro Eriksson 070-320 94 21

Lämna ett svar